Fortsätt till huvudinnehållet

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med övergripande ansvar för patientsäkerheten och kvalitén i den kommunala hälso-och sjukvården på strategisk nivå.  

Uppdraget som MAS är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen. Uppdraget är bland annat genom att upprätta rutiner och riktlinjer, utföra kvalitetskontroller samt att anmäla allvarliga brister till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt Lex Maria.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-14