Fortsätt till huvudinnehållet

När startar uppdraget 

Uppdraget som god man eller förvaltare startar direkt på beslutsdagen. Gode mannen eller förvaltaren kan således inte vänta på att tingsrättens eller överförmyndarens beslut ska vinna laga kraft (överklagningstiden gått ut). 

Den gode mannens eller förvaltarens uppdrag upphör omedelbart den dagen då huvudmannen dör. Då träder reglerna om dödsboförvaltning in. I annat fall upphör uppdraget efter beslut av tingsrätten eller överförmyndaren.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-26