Fortsätt till huvudinnehållet

FRG - Frivilliga resursgruppen

Frivilliga resursgruppen, som ofta förkortas och benämns FRG, har som uppgift att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkning i hanteringen av en samhällsstörning, till exempel en översvämning eller skogsbrand.

Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Att vara ett medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för FRG.

Resursen kan vid behov fungera som en förstärkning för Region Dalarna och andra myndigheter. Vid större händelser som involverar flera kommuner geografiskt kan Frivilliga resursgrupper samverka över kommungränser.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-06