Fortsätt till huvudinnehållet

Söka tillstånd för lotteri

Ideella föreningar kan sälja lotter för att finansiera en del av sin verksamhet. Är ni verksamma och vill sälja lotter inom Hedemora kommun kan ni ansöka om registrering för lotteri hos oss.

En hög med lotter

Ansökan om lotteritillstånd görs via blankett

Blankett för ansökan om lotteritillstånd

Uppgifter och handlingar som kommer att efterfrågas i ansökan:

 • Information om föreningen
 • Information om styrelsen (ordförande, kassör och sekreterare)
 • Information om  vem föreningen har utsett till lotteriföreståndare
 • Lotterikontrollant*
 • Bilagor (Protokoll med föreningens beslut om att ansöka om registrering, verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning)

*En lotterikontrollant utses av kommunen (18 kap. 10 §). Kommunen fastställer även dennes arvode som sedan betalas av föreningen. Föreningen får ge förslag på kontrollant. Kontrollanten behöver inte vara medlem i föreningen. Om kontrollanten är medlem får han/hon inte ha styrelse- eller kassörsuppdrag. Kontrollanten ska vara över 18 år. Kommunen granskar föreslagen kontrollant och måste bevilja denna innan kontrollanten kan antas.

Lotteriverksamheten i Sverige är reglerad genom Spellagen (2018:1138).

Kom­munerna ansvarar från och med den 1 januari 2019 bara för så kallade registrerings­lotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Bildningsförvaltningen på Hedemora kommun är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier som ordnas av allmännyttiga föreningar i kommunen. Den myndighet som ytterst ansvarar för lotterier och spel är Spelinspektionen.

Läs mer:
Spellagen 2018:1138 (riksdagen.se)
Kommunala lotterier (spelinspektionen.se)

Vanliga frågor

Ni betalar 300 kronor i registreringsavgift för hela 5-årsperioden. Vi fakturerar er när vi tagit emot er anmälan.

Ansökan om registreringslotteri sker via vår e-tjänst: 

Lotteri – Ansökan – Hedemora kommun

Uppgifter och handlingar som kommer att efterfrågas i ansökan:

 • Information om föreningen
 • Information om styrelsen (ordförande, kassör och sekreterare)
 • Information om  vem föreningen har utsett till lotteriföreståndare
 • Lotterikontrollant*
 • Bilagor (Protokoll med föreningens beslut om att ansöka om registrering, verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning)

*En lotterikontrollant utses av kommunen (18 kap. 10 §). Kommunen fastställer även dennes arvode som sedan betalas av föreningen. Föreningen får ge förslag på kontrollant. Kontrollanten behöver inte vara medlem i föreningen. Om kontrollanten är medlem får han/hon inte ha styrelse- eller kassörsuppdrag. Kontrollanten ska vara över 18 år. Kommunen granskar föreslagen kontrollant och måste bevilja denna innan kontrollanten kan antas.

Ett lotteri är när någon har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen. Om utgången av arrangemanget däremot avgörs utifrån någons prestation, exempelvis en bedömning eller ett förslag, räknas det som tävling snarare än lotteri.

Ett lotteri är en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Lotteri är:

 1. lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfarande.
 2. marknads- och tivolinöjen.
 3. bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevs-spel och liknande spel.

Egentligt lotteri är:
ett sådant lotteri som anges i ovanstående punkt 1 och 2, med undantag för vadhållning i samband med hästtävling och sådan vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun.

Bingospel är ett lotteri:

 1. som förutsätter att deltagaren är närvarande på spelplatsen och där köper en bingobricka.
 2. där vinstmöjligheterna är beroende av om de nummer som dras sammanfaller med numren på bingobrickan.
 3. och där deltagaren genast gör anspråk på sin vinst.

Automatspel är:

 1. varuspelsautomat: en spelautomat som betalar ut en vinst i form av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen.
 2. penningautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.
 3. värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.
 4. skicklighetsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på spelarens skicklighet.

Lotterier och bingobrickor som används ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-02-20