Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Söka tillstånd för lotteri

Föreningar behöver ansöka om registrering för lotteriverksamhet eller söka tillstånd för att ordna ett enskilt lotteri.

Behandlingstiden för utfärdande av tillstånd/registrering av lotteri är cirka 10 dagar och det kostar 300 kronor att få ett tillstånd som sedan gäller i fem år.

Ansökan om lotteritillstånd görs via blankett

Länk till blankett för ansökan om lotteritillstånd

Till ansökan bifogas:

• Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om lotteritillstånd och uppgift om vem föreningen har utsett till lotteriföreståndare.
• Senaste verksamhetsberättelsen inklusive ekonomisk redovisning.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-26