Fortsätt till huvudinnehållet

Svinösjön och Lissjön

Vid Svinösjön hittar du stora sammanhängande vassar och en stor starrmad norr om sjön. Vissa vårar svämmar starrmaden över och ett omfattande område med grunt vatten bildas.

Många fågelarter gynnas av dessa översvämningar, t ex vadare, simänder, svanar och gäss. Dvärgbeckasin är en årlig gäst, liksom rördrom, vattenrall, småfläckig sumphöna, kornknarr och näktergal. Grågås, Skedand årta, och Brun kärrhök häckar vid sjön.

Tyvärr finns det ännu inga anordningar för att öka tillgängligheten i området. Det är därför svårt att skåda fågel och få en överblick över sjön. Potentialen för området är dock stor.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-16