Fortsätt till huvudinnehållet

Stöd och bidrag för landsbygdsutveckling

Det finns olika typer av finansiellt stöd att söka för både mindre och större investeringar och projekt på landsbygden.

Stöd från Hedemora kommun och Hedemora Kommunbygderåd

Föreningar på landsbygden kan söka stöd och bidrag från olika förvaltningar i kommunen. Bildningsförvaltningen hanterar bland annat driftsstöd till samlingslokaler och stöd till föreningsliv och kulturevenemang. 

Kommunstyrelseförvaltningen har hand om stöd till bygdegårdars verksamheter och liknande. Den hanterar även stöd till ideella föreningar för lokal utveckling. 

Näringsliv, Hedemora kommun hanterar två stöd till landsbygdsutveckling.

Läs mer och ansök om Projektstöd för att främja lokal utveckling
Läs mer och ansök om Bygdepeng 

Leaderstöd

Leader är en metod för lokal utveckling där olika delar av samhället samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. I ett så kallade trepartnerskap samverkar föreningslivet med näringslivet och den offentliga sektorn, till exempel kommunen, för att uppnå gemensamma mål.

Syftet med Leaderarbetet är att möjliggöra för dem som bor i en bygd att förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas. Detta sker genom att organisationer kan ansöka om medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt.

Har ni projektidéer och funderar på hur de kan förverkligas? Hör gärna av er  till Leaderkansliet om ni tror att er idé skulle kunna bli ett leaderprojekt i Nedre Dalälven!

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Leader Nedre Dalälvens webbplats.

Stöd från Länsstyrelsen Dalarna

Medel kan sökas för en rad olika insatser på landsbygden. Mer information finns på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats. Kontakta alltid handläggarna på Länsstyrelsen innan du ansöker.

Läs mer om stöd för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-19