Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Stöd och bidrag för landsbygdsutveckling

Det finns olika typer av finansiellt stöd att söka för både mindre och större investeringar och projekt på landsbygden.

Leaderstöd

Leader är en metod för lokal utveckling där olika delar av samhället samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. I ett s.k. trepartnerskap samverkar föreningslivet med näringslivet och den offentliga sektorn, t.ex. kommunen, för att uppnå gemensamma mål.

Syftet med Leaderarbetet är att möjliggöra för dem som bor i en bygd att förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas. Detta sker genom att organisationer kan ansöka om medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt.

Har ni projektidéer och funderar på hur de kan förverkligas? Hör gärna av er  till Leaderkansliet om ni tror att er idé skulle kunna bli ett leaderprojekt i Nedre Dalälven!

För mer information och kontaktuppgifter: Leader Nedre Dalälven

Stöd från Länsstyrelsen Dalarna

Medel kan sökas för en rad olika insatser på landsbygden. Läs mer på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida och kontakta alltid handläggarna på Länsstyrelsen innan ni söker.

För mer information: Stöd för landsbygdsutveckling

Stöd från Hedemora kommun och Hedemora Kommunbygderåd

Föreningar på landsbygden kan söka stöd och bidrag från olika förvaltningar i kommunen. Bildningsförvaltningen hanterar bland annat driftsstöd till samlingslokaler och stöd till föreningsliv och kulturevenemang. 

Kommunstyrelseförvaltningen har hand om stöd till bygdegårdars verksamheter och liknande. Den hanterar även stöd till ideella föreningar för lokal utveckling. 

Näringsliv, Hedemora kommun hanterar:

– Stöd till ideella föreningar för lokal utveckling
 Bygdepeng 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-02