Fortsätt till huvudinnehållet

Nytt bostadshus

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett nytt bostadshus.

Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område så är det gällande detaljplan som styr vad du får bygga.

Ja, du behöver bygglov för att bygga ett nytt bostadshus.

Enklast är om du använder vår e-tjänst 

Du kan höra av dig till kommunens Servicecenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov Hur får jag bygglov?

 

 

Ritningar som redovisar hur bostadshuset kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet Ritningar vid bygglovsansökan och bygganmälan

 • Nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan ska du rita in byggnadens storlek och placering samt ange förslag på färdig sockelhöjd. Här kan du beställa en nybyggnadskarta Beställning nybyggnadskarta
 • Planritning i skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar, rumsfunktioner samt hur du tänkt inreda huset och visa att det är tillgängligt.
 • Fasadritning i skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
 • Sektionsritning i skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita byggnadens samtliga våningsplan i genomskärning och visa rumshöjden. Takets lutning ska också redovisas, Det ska även framgå hur byggnaden ansluter sig till marken

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende. Lagen säger att senast 10 veckor efter att samtliga handlingar kommit in till kommunen ska ett beslut ges.

Ja, du behöver en kontrollansvarig för att bygga ett nytt bostadshus.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är Kontrollansvarig – kunskapsbanken Boverket

Här hittar du de som är certifierade kontrollansvariga:

Hitta certifierade kontrollansvariga – Certifierade via Kiwa

Hitta certifierade kontrollansvariga – Certifierade via Rise

 

 

Om du vill bygga ett nytt bostadshus ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked

Här är exempel på handlingar som kan behövas. I kallelsen till Tekniska samråd kommer det att framgå vilka handlingar som krävs just i ditt ärende.

 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar
 • Konstruktionsdokumentation
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Energiberäkning
 • Färdigställandeskydd

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-12-12