Fortsätt till huvudinnehållet

Fågelinfluensa

Information om hantering av döda vilda fåglar.

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påvisas hos vilda fåglar. Vilda fåglar, särskilt sjöfåglar anses vara naturliga värdar för alla typer av fågelinfluensavirus och har en stor roll i spridning av viruset. Döda fåglar utsöndrar inte virus och bidrar inte till smittspridning bland fåglar men ska ändå hanteras varsamt.

Vid fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen kan ni välja något av nedanstående alternativ för hantering. Observera att den som hanterar fåglar bör använda skyddshandskar och tvätta händer efter hanteringen.

  • Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.
  • Gräv ner fåglar så att inga andra djur kommer åt materialet.
  • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar i läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i avfallet tillsammans med annat brännbart material.
  • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i avfallshanteringen enligt ovan bör de istället läggas i dubbla sopsäckar och köras till återvinningscentralen i Hamre och lämnas i container för brännbart material. Personal på återvinningscentralen ska meddelas om innehållet i påsarna.

Döda vilda fåglar kan rapporteras till SVA:s webbsida: Rapportera vilt

Mer information finner ni på:

Fågelinfluensa – Jordbruksverket.se

Länsstyrelsen Risken för fågelinfluensa ökarBlev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-10-04