Fortsätt till huvudinnehållet

Ny detaljplan för Brunnsjöberget

Strategiutskottet beslutade den 27 februari 2017 att ge i uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag på nya villatomter på Västkusten.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att skapa tomter i varierande storlek på ett attraktivt stadsnära läge. Begäran grundar sig på att kommunen avser att ta fram attraktiva bostadstomter.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-03-22