Fortsätt till huvudinnehållet

Inomhusmiljö

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler har avgörande betydelse för vår hälsa. Verksamheter ska också bedrivas på ett sådant sätt att det inte uppstår olägenheter för människor eller miljön.
 

Trots att våra bostäder och allmänna lokaler idag har en hög standard kan hälsobesvär med anknytning till inomhusmiljön förekomma.

Särskilt utsatta är känsliga grupper som allergiker, barn och äldre personer.

Faktorer som påverkar luftkvaliteten inomhus är till exempel: brister i ventilation, fukt, mikroorganismer, allergener, kvalster, tobaksrök och radon

Om du störs av någon av dessa faktorer, ska du först kontakta din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den som orsakar störningen.

Den som bedriver en verksamhet ska göra det som behövs för att undvika problem för omgivningen.

Blir det ingen lösning på problemet kan du göra en klagomålsanmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Här hittar du blanketten: Anmälan om klagomål

Den som bedriver en verksamhet ska enligt Miljöbalken kontrollera sin verksamhet löpande för att förhindra att verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet.

Vi gör tillsyn enligt Miljöbalken i skolor och förskolor, bostäder, lokaler för vård och omsorg med flera lokaler.Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-02-17