Fortsätt till huvudinnehållet

Sätta upp staket, plank eller bygga mur

Här finns information om vad som gäller om du vill sätta upp ett staket, plank eller bygga en mur

Oftast behöver du bygglov för att bygga en mur eller ett plank, om muren eller planket är högre än 0,5 meter och staketet är högre än 1,2 meter över lägsta marknivå. Under vissa förutsättningar krävs det dock inte bygglov för att bygga en mur eller ett plank.

Du behöver inte bygglov för

• nätstängsel eller glesa spaljéer och pergolor utan tätt tak

• staket i trä, smide, glas eller liknande med en höjd på max 1,2 meter över lägsta marknivå. Det ska också vara minst 50 procent genomsiktlighet för ditt staket. Vid utfarter och gatukorsningar får murar, plank och staket inte ha högre höjd än 75 centimeter för att säkra fri sikt.

• mur eller stödmur med en höjd på max 50 centimeter över lägsta marknivå

• mur och plank kring uteplats

• spaljé som har en luftig konstruktion med genomsiktlighet på minst 80 procent.

 

Du ansöker lättast via vår e-tjänst E-tjänster

Du kan höra av dig till kommunens servicecenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via e-tjänsten.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov. Hur får jag bygglov? 

 

Ritningar som redovisar hur din mur eller ditt plank kommer att se ut när det är färdigbyggt

  • Situationsplan i skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in muren eller plankets placering. Du ska också ange längd och höjd.
  • Fasadritning skala 1:20. På fasadritningen redovisar du hur din mur eller ditt plank ser ut.
  • Sektionsritning skala 1:20. På sektionsritningen ska du redovisa muren eller planket i genomskärning. Du ska också ange marknivå samt muren eller plankets höjd från lägsta marknivå.

Här kan du se exempel på de olika ritningarna Ritningar vid bygglovsansökan och bygganmälan

 

 

 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-10