Fortsätt till huvudinnehållet

Kompostering

För att du ska få kompostera matavfall från det egna hushållet ska en anmälan göras till kommunen.

Att omhänderta eget matavfall genom kompostering eller bokashi är inte svårt men det kräver intresse, lite tid och vissa kunskaper för att hanteringen ska fungera väl. Nedan beskrivs några kriterier som hushållet behöver ta hänsyn till innan du börjar. Anmälan måste du göra både vid kompostering och om du komposterar med bokashi.

Välkommen att kontakta kommunen om du har frågor om kompostering.

Enklast är om du använder vår e-tjänst Anmälan kompostering av hushållsavfall

Om komposten är egentillverkad ska ritning över komposten bifogas anmälan.

Hur och var bokashi-rester ska förbehandlas vintertid utan olägenheter ska uppges i anmälan.

Komposterbart matavfall innehåller fraktioner som var för sig utgör en risk för olägenheter, såsom lukt och skadedjur. För att minimera olägenheter och möjliggöra kompostering hela året får endast isolerade komposter (varmkomposter) användas.

Bokashi-användarna samlar matavfallet i lufttäta (syrefria) kärl/hinkar

Hur och var bokashi-rester ska förbehandlas vintertid utan olägenheter ska uppges i anmälan.

En beviljad anmälan om kompostering eller bokashi innebär att Hedemora Energi återtar det bruna kompostkärlet. Kommunen delger Hedemora Energi beslutet.

 

Om du också vill kompostera avloppsslam (fekalier, urin och eventuellt slam från bdt-avlopp) på den egna fastigheten finns mer information sammanställd under länken

Omhändertagande av eget avloppsslam

För handläggning av anmälan debiterar miljökontoret en fast avgift som kommunfullmäktige fastställt.

Timavgiften för handläggning är 1063 kronor år 2024. Fast handläggningstid för anmälan är 1 timme.

En beviljad anmälan om kompostering eller bokashi innebär att Hedemora Energi återtar det bruna kompostkärlet. Kommunen delger Hedemora Energi beslutet som administrerar nedsättning av avfallstaxan.

Kommunen ansvarar för att kommunalt matavfall behandlas och borttransporteras. Kommunen ska ta hänsyn till om fastighetsägare/nyttjanderättshavare har förmåga att själva hantera (mat-) avfallet på ett för människors hälsa och miljö godtagbart sätt.

Dispens från behandling och borttransport kräver en anmälan till kommunen. I det enskilda fallet får dispens beviljas om det finns särskilda skäl och att fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren uppfyller har förmåga att hantera avfall på ett godtagbart sätt.

För att få kompostera eller på annat sätt behandla matavfall ska fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare anmäla detta till miljökontoret. Kommunens förskrifter om hantering av hushållsavfall preciserar bland annat villkor och skyldigheter för omhändertagande av eget matavfall. Föreskriften ger också renhållare rätt att i behållare kontrollera sortering av avfallsfraktioner.

Ladda ner: Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-03