Fortsätt till huvudinnehållet

Uppställning husvagn, husbil eller fritidsbåt

Här får du information om vad som gäller om du vill ställa upp en husvagn, husbil eller fritidsbåt på din tomt.

Behöver jag bygglov?

Nej, det krävs normalt inte bygglov för säsongsförvaring av högst två husvagnar, husbilar och/eller fritidsbåtar uppställda i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. De ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du behöver ställa dem närmare gränsen måste du ha din grannes medgivande.

Undantag

Uppställningen får inte ske utan bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Det får inte heller finnas krav på bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27