Fortsätt till huvudinnehållet

Stöd till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill.

I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Hos socialtjänsten finns hjälp och stöd att få i olika situationer. Stödet kan rikta sig mot barn, ungdomar, föräldrar eller andra närstående beroende på situationen. 

Barn och ungdomar har rätt att bli väl omhändertagna och bemötta med kärlek och respekt. Upplever du att du inte får tillräckligt med stöd hemma kan du och dina föräldrar få hjälp.

Som barn är du beroende av att de vuxna i din närhet skyddar och tar hand om dig. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att man får mat och rena kläder. Oftast klarar en förälder att hjälpa och stötta sitt barn, men ibland räcker inte förmågan till, trots att viljan finns där.

Av olika anledningar förmår inte föräldern att ge sitt barn tillräckligt med omvårdnad, mat eller hjälpa till så att barnet kommer iväg till skolan på morgonen. Kanske är föräldern våldsam eller hotfull eller har så fullt upp med sina egna problem att barnet glöms bort.

Om du har det så här eller anar att någon annan lever så här, ska du berätta det för någon vuxen i din närhet. Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö, de barn som inte får göra det behöver människor som ser vad som händer och som bryr sig om det.

I Hedemora kommun har vi två personer som arbetar som ”fältande” socialarbetare. De arbetar för ett förtroendeingivande klimat där det ges möjligheten att vid behov: lyssna, motivera, ha stödsamtal, bryta osunda mönster, skapa skyddsfaktorer och arbeta med ungdomens egen förmåga till förändring.

Socialarbetarna arbetar för ett trygghetsskapande klimat runt om i kommunen så att alla barn och ungdomar ges en god förutsättning till en trygg och bra uppväxt.

Vi hjälper barn och unga från sex år och upp till och med 17 år, med lindrig till måttlig psykisk ohälsa i Hedemora kommun. Här finns kompetens och resurser att behandla bekymmer som ännu inte vuxit sig stora. Det kan till exempel handla om oro, nedstämdhet, ilske utbrott, konflikter, stress eller sömnsvårigheter. Om det visar sig att fler resurser behövs för att reda ut barnets eller ungdomens svårigheter, får du hjälp med vidare hänvisning och remittering till rätt ställe.

Kontakt med samtalsmottagningen för barn och unga sker genom att du själv tar kontakt via telefon eller via hänvisning från till exempel skola, specialistvården, ungdomsmottagningen eller socialtjänsten.

Vi finns för dig som är mellan 13 år till och med 24 år. Hit kan du som ungdom söka själv och hos oss kan du träffa undersköterska, barnmorskor, kurator samt läkare. Ungdomsmottagningen hjälper dig med dina funderingar kring psykisk hälsa, kroppen, relationer och sex.

Öppettider: måndag till onsdag 8-16. Lunchstängt 12-13.

Drop-in: måndag och onsdag 14-15.30 och tisdagar 9-11.30.

Telefon: 0225-49 65 85, Telefon kurator: 0225-496575 måndag – fredag 10.30-11.30.

Du som är mellan 12–21 år och har blivit utsatt för brott kan få hjälp med att bearbeta dina upplevelser och att förbereda dig inför en eventuell rättegång. Vi erbjuder också praktisk hjälp till exempel hur man kontaktar olika myndigheter och försäkringsbolag. Vi kan också finnas med som stödperson vid olika möten. Du får vara anonym och brottet behöver inte vara anmält för att du ska få stöd.

Medling är till för både den som begått brott och den som blivit utsatt. Kommunen kan erbjuda medling om den som begått brottet är under 21 år. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare. Här kan man få möjlighet att försöka ställa saker och ting till rätta, gottgöra och förklara. Som brottsutsatt kan man få berätta om brottets konsekvenser samt få svar på frågor som man burit med sig. Medling är frivilligt för båda parter.

Öppenvården Gnistan riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer som behöver stöd med att lösa olika svårigheter.

Stödet utgår ifrån den egna förmågan till förändring genom olika stöd och insatser utifrån behov. Öppenvården arbetar på uppdrag av socialsekreterare, för barn och ungdomar mellan 0–20 år, deras familj och nätverk med råd och stöd.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-08