Fortsätt till huvudinnehållet

Vad är våld i nära relation?

Såväl män som kvinnor kan utsättas för våld i nära relation, även barn. Våldsutövaren kan vara en partner, en släkting, ett barn eller en vårdgivare. Det kan handla om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också handla om att du blir tvingad till något som du inte vill.

Våld kan se ut på olika sätt. Det kan vara fysiskt, sexuellt, psykiskt, materiellt eller latent. Det kan även vara funktionshinderrelaterat eller försummelse.

Kontakta socialtjänsten via telefon 0225-341 52 om du behöver stöd eller hjälp.

Akut situation? Är det akut ring 112. Du kan vara anonym när du ringer.

Kommunfullmäktige har antagit en riktlinje för att motverka våld i nära relation. Riktlinjen gäller för hela kommunkoncernen. Varje förvaltning och bolag har därför tagit fram varsin handlingsplan kopplat till riktlinjen. För att ta del av riktlinjen och handlingsplanerna, se kommunens författningssamling

Hot, tvång, trakasserier, glåpord och att bli hånad/förlöjligad är exempel på psykiskt våld. Det kan också vara att bli utsatt för kontroll och social isolering.

Exempel på fysiskt våld är att bli utsatt för örfilar, knytnävsslag, slag med redskap, knivstick, sparkar och stryptag. Det kan också vara att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar.

Att tvingas utföra sexuella handlingar, bli tafsad på och/eller få kränkande kommentarer där man blir kallad för nedsättande sexuella ord är exempel på sexuellt våld.

Kan t.ex. vara att gemensamma/personliga tillhörigheter/ägodelar förstörs av den som utövar våld.

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan t.ex. vara att någon du lever med inte tillåter dig att ha egna pengar eller kontrollerar hur du använder ditt bankkonto. Det kan också vara att bli tvingad till att utföra ekonomiska olagligheter.

Exempel på försummelse är att inte få behövlig hjälp med mat, medicin eller hygien. Det kan t.ex. vara att bli nekad till att få hjälp med att komma ur sängen, få för lite, för mycket mat eller felaktig medicin.

En äldre person eller en person med funktionsnedsättning kan vara beroende av sin partner eller andra i sin närhet för att klara av vissa saker i vardagen, t.ex. om man har svårt att förstå, se, höra eller gå. Det kan exempelvis vara en partner, ett vuxet barn eller en omsorgspersonal eller granne som utnyttjar personens beroendeställning genom att använda våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck finns i många samhällen. I hederskulturer hänger familjens heder ihop med vad du och de andra familjemedlemmarna gör och säger.

Det kan betyda att du kontrolleras på ett sätt som begränsar dina val i livet. Det kan handla om vad du har på dig, vem du träffar, vem du ska gifta dig med, om du vill skilja dig, eller vilket yrke du ska välja. De som har kontrollen är ofta andra familjemedlemmar.

Du kan råka illa ut om du bryter mot de regler och normer som du förväntas att följa, ibland räcker det med ett rykte för att bli bestraffad.

Hedersrelaterat våld kan drabba dig som är flicka eller kvinna, pojke eller man, homo- eller bisexuell eller dig som har könsöverskridande identitet.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-06-20