Fortsätt till huvudinnehållet

Barn som utsätts för våld i nära relation

Barn som upplevt våld i nära relationer

Våld i nära relationer omfattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld eller hot om våld och kan förekomma i alla typer av nära relationer.

Socialtjänsten kan erbjuda stöd och hjälp till barn och deras närstående i de fall barnet själv blivit utsatt eller bevittnat våld i nära relationer.   

Kontakta socialtjänsten via kommunens växel på 0225-340 00.

Är det akut ring 112. Du kan vara anonym när du ringer. 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-29