Fortsätt till huvudinnehållet

Ansökan om stöd

Om du tillhör personkretsen inom LSS kan du ansöka om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Du kan läsa mer om vilka bedömningsgrunder som ligger till grund för om du tillhör någon av personkretsarna här på 1177.

Hjälp som du kan ansöka om hos kommunen enligt LSS är:

  • Personlig assistans
  • Boende med särskild service
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice
  • Korttidsvistelse utanför hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar (oftast i samband med gymnasiestudier på annan ort)
  • Sysselsättning (daglig verksamhet)

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka muntligt i kontakt med kommunens biståndshandläggare. Du kan också ansöka skriftligt med stöd av nedanstående blanketter. Det är kommunens biståndshandläggare som sedan gör en bedömning utifrån dina behov.

Dina närstående kan vara behjälpliga att fylla i en skriftlig ansökan, men du själv måste skriva under.

Ansökning om insatser enligt LSS

Ansökningsblankett om insatser enligt SoL

Ansöka om assistansersättning för vuxna hos Försäkringskassan

Ansöka om assistansersättning för barn hos Försäkringskassan

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-03-14