Fortsätt till huvudinnehållet

Landsbygdsutveckling

Hedemora är inte bara staden. Hedemora är även den levande landsbygden och bruksbygden.

Lantbruket och skogsbruket är fortfarande betydande näringar inom kommunen. Småskalig turism och kulturverksamhet utvecklas ständigt på landsbygden och som lockar nya befolkningsgrupper till kommunen. 

På bara några mils avstånd från varandra ligger orterna Långshyttan, Garpenberg, Vikmanshyttan, Dala-Husby och Stjärnsund. I såväl bruksorterna som i mindre orter och byar på landsbygden vårdar invånarna sin historia, sin kultur och sin unika miljö samtidigt som det satsas mycket på att möta den nya tiden. Här finns många föreningar och grupper som arbetar med att utveckla sin bygd.

Strategier och andra policydokument

Dalastrategin

Den regionala utvecklingsstrategin är övergripande för utvecklingsarbetet i Dalarna och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.
Dalastrategin 2030 (i sin helhet) 
Dalastrategin 2030 (kortversion)

Regionalt serviceprogrammet (RSP) 2022 – 2030

Regionalt serviceprogrammet syftar till att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell service och viss offentlig service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd. 
Regionalt serviceprogram

Serviceplan för Hedemora kommun 2023 – 2026

Syftet är att tydliggöra den kommersiella servicen på landsbygden och är också ett stöd för Region Dalarna när man beslutar om stöd och bidrag till kommersiell service. 

Serviceplan för Hedemora kommun 2023 – 2026

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-02-28