Fortsätt till huvudinnehållet

Nyttoparkeringstillstånd

Har du i ditt yrke ett serviceutrustat fordon och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser i Hedemora kommun kan du ansöka om ett nyttoparkeringskort för ditt fordon.

Generellt gäller att fordonet ska användas i betydande omfattning och ha avgörande betydelse för det arbete som ska utföras.

Giltighet

Tillståndet är inte avsett för fordon som endast används för förarens förflyttning eller transport av mindre mängd gods. Tillståndet gäller för den verksamhet och det fordon som du uppgett i din ansökan. Tillståndet är tidsbegränsat, ett år eller kortare period.

Tillståndet gäller inte:

• På gator där det är förbjudet att stanna och parkera
• På vändplatser
• På tomtmark där fastighetsägaren reglerar parkeringen, se skyltar
• På parkeringsplatser reserverade för ett visst fordonsslag, viss trafikantgrupp, ändamålsplatser och busshållplatser

Avgift för nyttoparkeringstillstånd

Den 12 december 2023 beslutades det i kommunfullmäktige att avgiften för ett nyttoparkeringstillstånd ska vara 1400 kronor per år. Tillåten parkeringstid fastställs till 8 timmar.
Avgiften för nyttoparkeringstillstånd gäller från och med 12 december 2023.

Så här ansöker du om nyttoparkeringstillstånd

Man ansöker om nyttoparkeringstillståndet via vår e-tjänst Nyttoparkeringstillstånd – Hedemora kommun. Tillståndet gäller för den bil vars registreringsnummer man anger vid ansökan.
Vid behov av att ändra registreringsnumret kontakta kommunens Servicecenter via telefon: 0225-340 00 eller e-post: kommun@hedemora.se

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-12-21