Fortsätt till huvudinnehållet

Snödagbok

Välkommen till snödagboken. Här uppdaterar vi läget för snöröjning, halkbekämpning och sandning på kommunens gator. 

Snödagboken uppdateras, när åtgärder planeras, av ansvarig för snöröjningsteamet på vardagar under vintersäsongen. På helger uppdaterar vi inte sidan men redovisar i efterhand vilka insatser som gjorts.

Åtgärder

2024-04-05

Tyvärr ett litet bakslag med vintern. Snöröjning utförs på Större gator/vägar, villagator i Västerby, Svedjan och Åhagen samt på kommunens gång och cykelvägar.

2024-03-17

Total snöröjning påbörjas vid 03.00 på natten.

2024-02-29

Isrivning utförs på vägar runt fyrklöverskolan och Åhagen.

2024-02-27

Punktinsatser med halkbekämpning utförs på villagator

2024-02-22

Isrivning genomförs under dagen på större vägar/gator.

2024-02-21

Sandning pågår sedan tidig morgon på större vägar/gator, parkeringar, villagator samt gång och cykelvägar.

2024-02-20

Snöbortforsling pågår under dagen.

2024-02-19

Viss snöbortforsling och kompletterande halkbekämpning pågår under dagen.

2024-02-18

Halkbekämpning utförs på större vägar/gator samt villagator.

2024-02-17

Halkbekämpning utförs på gång och cykelvägar.

2024-02-16

Vi arbetar med framtagning av dagvattenbrunnar samt moddröjning på gator och gång och cykelvägar.

2024-02-14

Bortkörning av snö i centrum samt kompletteringsplogning och ”städning” pågår under dagen.

2024-02-13

Snöröjning på större gator samt gång och cykelvägar påbörjas 06.00. Vid 11.00 påbörjas snöröjning på villagator. Snöröjning påbörjas igen vid 18.30 på större gator samt gång och cykelvägar samt villagator.

2024-02-12

Isrivning med väghyvel genomförs på större gator/vägar.

2024-02-06

Kompletterings halkbekämpning utförs på gång och cykelvägar samt villagator.

2024-02-05

Halkbekämpning utförs på villagator samt isrivning utförs på vägar där behovet finns.

2024-02-04

Halkbekämpning utförs på gång och cykelbanor samt punktinsatser med halkbekämpning på vägnätet.

2024-02-01

Punktinsatser med halkbekämpning utförs. Fortsatt bortkörning av snöhögar samt breddning  av gator sker under dagen

2024-01-31

Sandning pågår sedan tidig morgon. Prioriterat är gång- och cykelvägar och sedan större gator, parkering och villagator.

2024-01-30

Isrivning pågår på större vägar. En del gator samt gång och cykelvägar kompletteras med halkbekämpning där behovet finns.

2024-01-29

Total halkbekämpning pågår på kommunens gator samt gång och cykelvägar.

2024-01-28

Total halkbekämpning utförs på det kommunala vägnätet samt gång och cykelvägar.

2024-01-27

Total snöröjning utförs på det kommunala vägnätet samt gång och cykelvägar med start 03.00.

2024-01-25

Isrivning samt punktinsatser med halkbekämpning utförs

2024-01-24

Bortkörning av snöhögar samt rivning av is pågår runt om i kommunen.

2024-01-23

Komplettering av halkbekämpning och framtagning av vatten brunnar för bättre avrinning utförs idag.

2024-01-22

Isrivning genomförs på de större vägarna och snöbortforsling pågår. Vid kontroll och bedömning 07.00 upplevs ingen halka på gång och cykelvägar. Uppdatering: 11.30 påbörjas halkbekämpning på gång och cykelvägar samt villagator. Arbetet med halkbekämpningen beräknas pågå under eftermiddagen/kvällen. 

2024-01-18

10 cm nysnö har fallit och en totat snöröjning på det kommunala vägnätet inkl gång och cykelvägar påbörjades vid 02.00. Snöröjningen beräknas vara helt färdig klockan 09.00.

2024-01-17

Bortforsling av snöhögar pågår under dagen. Ett snöfall pågår och en snöröjning av gator och vägar samt gång och cykelvägar där kommunen är väghållare planeras att utföras till kvällen/natten.

2024-01-16

Bortforsling av snöhögar pågår under dagen. Genomfartsleder is rivs is syfte att skapa ett bättre väglag. Vi genomför även punktinsatser med halkbekämpning på gång och cykelvägar.

2024-01-15

En total snöröjning påbörjades vid 03.00. Prioritetsordning är: Gång och cykelvägar, större gator/vägar, parkeringar och villagator.

2024-01-12

Is rivning pågår på större gator samt punktinsatser med sandning på gång och cykelvägar.

2024-01-11

Halkbekämpning på gång och cykelvägar utförs.

2024-01-10

Punktinsatser med halkbekämpning utförs, snöbortforsling pågår under dagen.

2024-01-09

Punktinsatser utförs med halkbekämpning på gång och cykelvägar, större gator/vägar, korsningar rondeller mm.

2024-01-08

Arbetet fortsätter med bortforsling av snöhögar. Rådande väderomslag kan skapa plötslig ishalka.

2024-01-05

Bortforsling av snöhögar och städning av snö pågår under dagen. Arbetet med isrivning av genomfartsleder fortsätter. Punktinsatser med halkbekämpning utförs på gång/cykelvägar och vissa vägpartier. Bortforsling av snövallar körs med snöslunga.

2024-01-04

I natt påbörjades rensning av snö längs Gussarvsgatan kl. 03:00. Bortforsling av snöhögar och städning av snö pågår under dagen. Isrivning av genomfartsleder fortsätter. Punktinsatser med halkbekämpning utförs på gång och cykelvägar

2024-01-03

Bortforsling av snöhögar och städning av snö pågår under dagen. Is rivning av genomfartsleder fortsätter. Punktinsatser med halkbekämpning utförs på gång och cykelvägar.

2024-01-02

Bortforsling av snöhögar och städning av snö pågår under dagen. Is rivning av genomfartsleder har påbörjats.

2024-01-01

Moddplogning genomfördes på några gator.

2023-12-30

Total Snöröjning påbörjades kl 04.00.

2023-12-29

Klockan 03.00 påbörjades snöröjning av genomfartsleder och större gator. Arbete med att ta bort snöhögar och övrig städning av snö pågår under dagen. Enligt prognosen så kommer det mer snö under dagen och en total snöröjning planeras att utgå under kvällen/natten

2023-12-28

Bortforsling av snöhögar och städning av snö pågår under dagen.

2023-12-27

Bortforsling av snöhögar och städning av snö pågår under dagen.

2023-12-26

Totalt snöröjning påbörjas vid 03.00.

2023-12-23

Total snöröjning påbörjas vid 02.00.

2023-12-22

En total snöröjning påbörjades vid 05.00 med prioritet på gång och cykelvägar. Snöröjningen pågår ännu och kommer att slutföras under förmiddagen.

Punktinsatser med halkbekämpning utförs på gång och cykelvägar och i centrum.

2023-12-21

Vid 03.00 inatt påbörjades en total snöröjning. Under dagen så halkbekämpar vi för fullt.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-05