Fortsätt till huvudinnehållet

Bostadsplanering

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjerna ska bland annat innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt hur hänsyn är taget till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Många står idag i Hedemorabostäders bostadskö. Och vi vill ha höga framtidsambitioner att tillsammans med dem och övriga aktörer på bostadsmarknaden kunna erbjuda Hedemoras invånare och nyinflyttade ett utbud av attraktiva bostäder.

Nedan finner du bostadspolitiska riktlinjer för perioden 2021–2024.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-04-26