Fortsätt till huvudinnehållet

Sotning

Hedemora kommun har avtal med Skrået för sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll ska ske med de intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 3 och 6 år.

Läs mer: Sotning och brandskyddskontroll (msb.se)

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ansvarar för tillsynen av de entreprenörer som utför sotning och brandskyddskontroll i våra medlemskommuner. Vi hanterar även ansökningar om egensotning.

Sota själv

Du får sota din fastighet själv om sotningen blir utförd “på ett från brandsynpunkt betryggande sätt” enligt Lagen om skydd mot olyckor.

För att du ska kunna ansöka om egensotning måste du genomgå en kurs för att styrka att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen. Dessutom måste din anläggning vara godkänd utan anmärkning vid brandskyddskontroll.

Kurser genomförs av Brandskyddsföreningen på flera platser i landet.

Ladda ner Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds blankett:  Ansökan om egensotning

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27