Fortsätt till huvudinnehållet

Buller

Buller är ett oönskat ljud som påverkar hälsan negativt. Buller påverkar människor olika beroende på typen av buller och varierar även med tiden på dygnet och situationen.  Exponering för buller har en stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet.

Bullerstörningar i bostäder kan orsakas av väg-, spår- och flygtrafik, fläkt och ventilation och andra installationer, diskotek, industrier och mycket annat.

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har gett ut föreskrifter och allmänna råd med riktlinjer för hur hög bullernivån får vara inne i bostadshus och på uteplatser.


Blir du störd av buller?

Om du anser att du är störd av buller ska du i första hand kontakta din fastighetsvärd eller den som orsakar störningen. Om det inte hjälper kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för rådgivning.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-25