Fortsätt till huvudinnehållet

Så används dina skattepengar

Här kan du se hur den skatt du betalar till kommunen används. I Hedemora är kommunalskatten 22,17 kronor per hundralapp.

En stor del av den skatt du betalar via din lön är skatt. De pengarna används till den kommunala service som du som invånare i Hedemora använder varje dag, till exempel skolor, äldreomsorg, idrottsanläggningar, kulturverksamhet och skötsel av gator och parker.

Så används skatten i Hedemora

Så används dina skattepengar fördelat på intjänade 100 kronor

Uppdelningen är gjord enligt samma fördelning som används på skattekollen.se

Vård och omsorg såsom äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg inkl. försörjningsstöd.

Samhälle och miljö såsom gator och vägar, fysisk och teknisk planering, parker, näringsliv, miljö och säkerhet, (räddningstjänst).

Pedagogisk verksamhet såsom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Kultur och fritid såsom fritidsanläggningar, kulturverksamhet och bibliotek.

Politisk verksamhet såsom arvoden till politiker.

Särskilt riktade insatser såsom flyktingmottagande och arbetsmarknadsinsatser.

Övrig verksamhet såsom överförmyndarverksamhet, evenemang, markningsföringsstöd, folkhälsoarbete och revision.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27