Fortsätt till huvudinnehållet

Krisberedskap - om något händer

Är du förberedd om det blir kris? En kris uppstår ofta plötsligt. Därför är det viktigt att vara så förberedd som möjligt innan det sker.

Hur din beredskap ser ut påverkar hur väl du kommer kunna hantera krisen.

Vad är en kris och vad ska jag göra?

Kriser eller samhällsstörningar kan drabba många människor och stora delar av samhället beroende på vad det är som händer. När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till.

Naturligtvis kan man aldrig vara helt förberedd på en kris eftersom vi inte säkert kan veta hur och när den kommer att uppstå eller vilka följder den får. Däremot går det att förbereda sig. Både individ och samhälle ska alltså vara förberedda på oväntade, större händelser.

Samhällets offentliga aktörer ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Du som privatperson ska göra vad du kan för att skydda och ta hand om dig och dina närmaste. Ju bättre förberedda vi är på att hantera krisen hemma eller i vår närhet, desto mer avlastar vi samhällets funktioner som har mycket att hantera samtidigt.

Vid allvarliga olyckor och kriser i samhället, till exempel influensaepidemi, storbrand eller översvämning kan du få information på Krisinformation.se som är en samlingssida för information från flera myndigheter.

Krisinformation.se

Det finns även ett telefonnummer att ringa för att få och lämna information: 113 13

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27