Fortsätt till huvudinnehållet

Skolskjuts

Elever som går i förskoleklass, grundskola, förberedande förskoleklass, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola kan få skolskjuts mellan hemmet och skolan. För att få skolskjuts måste vissa krav uppfyllas.

Flicka går på bussen

Här kan du läsa om vilka regler som gäller och hur du som vårdnadshavare ansöker om skolskjuts.

Det här gäller för att barnet ska få skolskjuts

 • För att få skolskjuts behöver barnet bo i Hedemora kommun och gå i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola.
 • Barnet ska gå på sin anvisade skola, oftast den som ligger närmast hemmet. I vissa fall kan ni ha rätt till skolskjuts även om ni har valt en annan skola.
 • Det är i första hand kommunens upptagningsområden som styr vilken skola som ses som den anvisade skolan. Läs mer om våra skolors upptagningsområden.

För att få skolskjuts ska skolvägen vara längre än:

 • 2 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-3
 • 3 km för elev i åk 4-6
 • 4 km för elev i åk 7-9

Det kan också finnas andra skäl som gör att ditt barn kan få skolskjuts

 • Att vägen till skolan är farlig för barnet på grund av trafiken.
 • Att barnet har ett funktionshinder som gör det svårare för barnet att själv ta sig mellan hemmet och skolan.
 • Att det finns andra särskilda skäl som gör det svårare för barnet att själv ta sig mellan hemmet och skolan.

Vad gäller för

Anvisad grundskola

Den anvisade skolan är den skola som kommunen väljer att placera eleven på om ni inte gör ett aktivt val. Det är i första hand kommunens upptagningsområden som styr vilken skola som ses som den anvisade skolan.

Läs mer om våra skolors upptagningsområden

Anpassad gymnasieskola

För elever som går på anpassad gymnasieskola är det alltid kommunens egen anpassade gymnasieskola som räknas som den anvisade skolan.

Rätt till skolskjuts

Elever som går på sin anvisade skola har rätt till skolskjuts om de också uppfyller något av de grundläggande kraven om avstånd, trafiksäkerhet, funktionshinder eller annat särskilt skäl.

En vald skola kan vara:

 • en fristående skola i Hedemora kommun
 • en kommunal skola i en annan kommun
 • en av kommunens egna skolor som eleven har valt istället för den anvisade skolan.

Oftast ligger en vald skola längre från hemmet än den anvisade skolan.

Kommunen kan bevilja skolskjuts till den valda skolan om:

 1. det inte blir dyrare för kommunen i jämförelse med om eleven gått på sin anvisade skola och,
 2. eleven uppfyller något av de grundläggande kraven om avstånd, trafiksäkerhet, funktionshinder eller annat särskilt skäl.

Elever som går på en anpassad gymnasieskola utanför Hedemora kommun kan få skolskjuts om:

 1. det inte blir dyrare för kommunen i jämförelse med om eleven gått på Hedemoras egen anpassade gymnasieskola och,
 2. eleven uppfyller något av de grundläggande kraven om avstånd, trafiksäkerhet, funktionshinder eller annat särskilt skäl

De spelar ingen roll för bedömningen om eleven går ett program för anpassad gymnasieskola som inte finns på Hedemoras egen anpassade gymnasieskola.

Kommunen beviljar inte skolskjuts för elever som går i en fristående skola utanför kommunen. Det gäller även om eleven uppfyller de grundläggande kraven om avstånd, funktionhinder eller annat särskilt skäl.

Anledningen till att det inte beviljas är att kommunen inte är skyldig att ordna skolskjuts till fristående skolor utanför kommunen.

Om din färdväg till skolan är längre än sex kilometer från din folkbokföringsadress kan du ansöka om skolkort. Blanketten får du på skolan när du börjar och du får ett tillfälligt kort av skolan som gäller tills dess att Dalatrafik skickat hem ett kort till dig.

Om du saknar bussförbindelse till och från skolan eller om du har längre än sex kilometer till närmsta hållplats kan du få ersättning i pengar istället för skolkort.

Om du har beviljats inackordering har du inte rätt till skolkort eller ersättning i pengar.

Läs mer om skolkort för elever på gymnasieskola (dalatrafik.se)

Vanliga frågor

Alla barn och elever i våra kommunala förskolor och skolor är försäkrade hela dygnet genom Protector Försäkring.

Gör en skadeanmälan och kontakta försäkringsbolaget för att få tillfällig skolskjuts.

Läs mer

 

Ärendet går att följa på ”Mina sidor” för e-tjänsten.

Logga in på Mina sidor 

Resa till och från fritidshem räknas ej som skolskjuts.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-12-20