Fortsätt till huvudinnehållet

Förberedande förskoleklass

Den förberedande förskoleklassen riktar sig till barn som har en utredd och konstaterad intellektuell funktionsnedsättning (IF).  

Barn som går i den förberedande förskoleklassen kommer därför, från och med årskurs 1, att tillhöra målgruppen för den anpassade grundskolan (tidigare särskolan).

Undervisningens utformning

Undervisningen i den förberedande förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande och anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla tal och/eller andra former för kommunikation genom exempelvis tal, taktila tecken, teckenspråk, skrift, konkreta symboler, bilder, gester, ljud och digitala verktyg. I klassen arbetar både förskollärare och assistenter. 

Samarbete med grundskolans förskoleklass

Den förberedande förskoleklassen vid Fyrklöverskolan ligger i nära anslutning till grundskolans förskoleklass för att gynna ett samarbete och för en smidig övergång till årskurs 1 i den anpassade grundskolan.

I nära anslutning finns också Fyrklöverskolans fritidshem för de barn som har omsorgsbehov före och/eller efter skoldagen. Där arbetar både fritidspersonal och assistenter. 

Ansöka om plats i förberedande förskoleklass

Har ditt barn en utredd och konstaterad intellektuell funktionsnedsättning (IF) kan du söka till den förberedande förskoleklassen via vår e-tjänst för skolplacering.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-02