Fortsätt till huvudinnehållet

Anpassad grundskola

Från och med den 2 juli 2023 heter det som tidigare kallades ”särskola” i stället anpassad skola. Anpassad grundskola är en egen skolform. Här kan eleverna gå under årskurs 1–9.

Mottagande i anpassad grundskola

Om barnet/eleven inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) har de möjlighet till mottagande i anpassad skola (7 kap. 5 § skollagen). Det är bara elever med diagnosen IF som kan tas emot i skolformen.

När eleven blir mottagen i den anpassade grundskolan kan vårdnadshavare välja om deras barn/ungdom ska vara integrerad elev i en grundskoleklass eller klassplacerad i anpassade grundskolan. Att gå som integrerad elev innebär att man går i en grundskoleklass men läser enligt anpassade skolans kursplaner.

Det är chefen för Centrala elevhälsan som beslutar om mottagande i anpassade grundskolan. Innan beslutet görs en utredning som omfattar pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med vårdnadshavare ska ske före och under utredningens genomförande.

Anpassade grundskolans årskurs 1–6 är placerad vid Fyrklöverskolan och årskurs 7–9 på Vasaskolan.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-08-09