Fortsätt till huvudinnehållet

Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolans lärlingsprogram

Den anpassade gymnasieskolans lärlingsprogram är på fyra år och är lärlingsinriktade, vilket betyder att du som elev gör minst hälften av din utbildning ute på en arbetsplats. Anledningen är att du som elev ska utveckla yrkeskunskaper och få en yrkesidentitet för att bli en del av den gemenskap som finns på arbetsplatsen. Utbildningen innehåller även en del teoretiska kurser, som så långt det är möjligt är kopplade till programmets inriktning.

De lärare du möter i den anpassade gymnasieskolan arbetar för att du som elev ska få möjlighet att lära dig utifrån dina egna förutsättningar och förmågor, samt att undervisningen du får förbereder dig för ditt framtida arbetsliv.

På Martin Koch-gymnasiet finns två nationella program inom den anpassade gymnasieskolan, det är:

  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Hälsa, vård och omsorg

För att få söka till den anpassade gymnasieskolans lärlingsprogram måste du vara behörig. För att vara behörig görs fyra stycken utredningar (psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social utredning).

Poängplaner för den anpassade gymnasieskolans lärlingsprogram

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-05-12