Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Biltvätt på uppfart eller gata

Det sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan runt om i Sverige varje år.

Detta leder till utsläpp av cirka1000 ton olja och 50 ton tungmetaller årligen *) (+/- 50%) som släpps ut orenat rakt ut i våra sjöar och vattendrag, i våra bad- och fiskevatten. Om dessa biltvättar skulle ske i kontrollerade tvätthallar torde generera 3 ton olja och 0,1 ton tungmetaller årligen, som går vidare till reningsverken.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalkens regler är det förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten. Du är skyldig att se till att avloppsvattnet som uppkommer när du tvättar bilen, renas eller tas omhand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Miljöbalkens regler gäller både företag och privatpersoner. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i enskilda fall besluta om föreläggande och förbud från tvätt på gatan.

Hur kan biltvätt vara skadligt?

I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan förgifta och skada vattenlevande djur. Även milda tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen. Avfettningsmedel innehåller ofta lösningsmedel och tensider som kan vara giftiga och skadliga både för oss människor och för livet i vattnet. När bilen tvättas hamnar olja och tungmetaller från den smutsiga bilen i tvättvattnet. Olja och tungmetaller är giftiga och skadliga för miljön

*) Biltvättsrapporten – Hållbar biltvätt, av Magnus Hedenmark och Mattis Alkeblad m.m. (2016)

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-27