Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Pågående arbeten med detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som kommunen jobbar med just nu. I listan kan du se vilka planer som är aktuella för samråd, granskning eller antagande.

Detaljplanerna visas under den rubrik för vilket stadie planen befinner sig i.
Mer information: Stegen i planprocessen

Utställda handlingar för samråd och granskning

Handlingarna till planer som är på samråd eller utställda för granskning finns även tillgängliga på:

  • Kommunens servicecenter, Hökargatan 6, Hedemora
  • Stadsbiblioteket, Hökargatan 10, Hedemora

Inga aktuella förhandsbesked

Brunnsjöberget

Wahlmanska varmbadhuset

Ändring för detaljplan A182

Industriplan, Långshyttan

Vikmanshyttan 3:13 och 3:32

Ändring av detaljplan för järnvägsområdet

Norra Moränget

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-22