Fortsätt till huvudinnehållet

Bostadsplanering

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjerna ska bland annat innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt hur hänsyn är taget till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Många står idag i Hedemorabostäders bostadskö. Och vi vill ha höga framtidsambitioner att tillsammans med dem och övriga aktörer på bostadsmarknaden kunna erbjuda Hedemoras invånare och nyinflyttade ett utbud av attraktiva bostäder.

Nedan finner du våra bostadspolitiska riktlinjer för perioden 2016–2019 som förlängts att gälla fram till 2021. Arbetet med nya riktlinjer pågår.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-24