Fortsätt till huvudinnehållet

Riva en byggnad eller en anläggning

Om du vill riva en byggnad eller del av den kan det behövas rivningslov.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan plats kräver ofta rivningslov och bygglov.

Ja, du behöver normalt rivningslov om du vill riva ett bostadshus.

Undantag:

Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget rivningslov för att riva ett bostadshus, men du behöver göra en anmälan. Du behöver varken rivningslov eller anmälan för att riva ett Attefallshus eller annan komplementbyggnad

Bor du i ett område som är planlagt behöver du rivningslov även för rivning av en komplementbyggnad

Enklast är om du använder vår e-tjänst E-tjänster

Du kan höra av dig till kommunens Servicecenter om du vill ansöka om rivningslov eller göra en anmälan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer hur du ansöker om bygglov Hur får jag bygglov?

Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du markera vilken byggnad som ska rivas. Ange även storleken på byggnaden.

Foto på byggnaden

Inventering av rivningsmaterial blanketten hittar du här Inventering av rivningsmaterial

 

 

 

Ja, du behöver en kontrollansvarig om du vill riva ett bostadshus.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är Kontrollansvarig – kunskapsbanken Boverket

Här kan du söka vilka som är certifierade kontrollansvariga Hitta certifierade – Boverket

  • Ohyresintyg
  • Inventering av rivningsmaterial, (om det inte är lämnat ihop med ansökan)
  • Rivningsplan
  • Förslag till kontrollplan

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-01-25