Fortsätt till huvudinnehållet

Delta i medborgarundersökning om Hedemoras simhall

Har du fått en inbjudan eller annan information om att delta i en fokusgrupp och tycka till om Hedemoras sim- och sporthall? Anmäl dig via formulär så kan du representera ”din grupp”. 

Medborgarundersökning om Hedemoras simhall

Kommunen genomför under våren 2023 en medborgarundersökning för att ta reda på vad kommuninvånarna skulle vilja ha och har behov av i sin sim- och sportanläggning.

I undersökningen vill kommunen få möjlighet att lyssna in olika perspektiv från målgrupper som är berörda av hur sim- och sportanläggningen är utformad och vilket innehåll den har. Syftet med det är att skapa delaktighet i frågan och målet är att så många som möjligt använder anläggningen och är nöjda.

Läs mer om medborgarundersökningen

Anmäl dig för att representera din grupp

Föräldrar – GENOMFÖRD!

Till fokusgruppen Föräldrar bjuder vi in dig som är vårdnadshavare till yngre barn (0-11 år).

Vi vill träffa dig som vill tycka till om sim- och sportanläggningen utifrån de behov och önskemål som du och ditt barn har.

Tid: 13 juni klockan 18.00-20.00.
Plats: Kommunhuset Tjädern, Hökargatan 6 Hedemora.

Anmäl dig senast 7 juni. Antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer.

Anmälan till fokusgrupp Föräldrar

Anmälan till fokusgrupp Föräldrar

Jag är vårdnadshavare till barn i ålder:
Godkänn villkor

Allmänhet och intresserade – GENOMFÖRD!

För att fler röster ska få göra sig hörda bjuder vi in representanter från allmänheten, alltså dig som bor i Hedemora kommun och vill tycka till om vilken slags simhall du tycker att Hedemora ska ha.

Välkommen!

Tid: 15 juni klockan 18.00-20.00.
Plats: Kommunhuset Tjädern, Hökargatan 6 Hedemora.

Anmäl dig senast 13 juni. Antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer.

Anmälan till fokusgrupp Allmänheten

Anmälan till fokusgrupp Allmänheten

Godkänn villkor

Föreningar – GENOMFÖRD!

Till fokusgruppen Föreningar bjuder vi in representanter från Hedemoras föreningsliv som ägnar sig åt friskvård, hälsa och idrottande.

Tid: 1 juni klockan 18.00-20.00.
Plats: Kommunhuset Tjädern, Hökargatan 6 Hedemora.

Anmäl dig senast 1 juni. Antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer.

Anmälan till fokusgrupp Föreningar

Anmälan till fokusgrupp Föreningar

Godkänn villkor

Fritidspersonal – GENOMFÖRD!

I den här gruppen deltar medarbetare från Hedemora kommun som använder sim- och sporthallen i kommunal verksamhet och kan bidra med kunskap utifrån behov och möjligheter.

Deltagare till gruppen är inbjudna via mejl.

Tid: 10 maj klockan 13.00-14.30.

Plats: Vasahallen

 

Tillgänglighet och inkludering – GENOMFÖRD!

Till den här gruppen bjuder vi in representanter för att få med viktiga perspektiv till en inkluderande simhall som är tillgänglig för så många som möjligt. Vi välkomnar föreningar och andra organisationer som har värdefull kunskap att bidra med.

Tid: 17 maj klockan 17.30-19.30.
Plats: Kommunhuset Tjädern, Hökargatan 6 Hedemora.

Anmäl dig senast 16 maj. Antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer.

Anmälan till fokusgrupp Tillgänglighet och inkludering

Anmälan till fokusgrupp Tillgänglighet och inkludering

Godkänn villkor

Barn och unga – GENOMFÖRD!

Hedemora kommun utreder det bästa alternativet för en framtida sim- och sporthall. Vi vill höra vad barn och ungdomar har för tankar i frågan, för den berör ju er till stor del under en lång tid framöver.

Vi vill gärna träffa dig som går på mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet. Anmäl dig och delta i fokusgruppen Barn och unga!

Tid: 22 maj klockan 17.00-19.00.

Plats: Fritidsgården Soft House, S:t Paulusgråden i Hedemora.

Anmäl dig senast 17 maj. Antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer.

Anmälan till fokusgrupp Barn och unga

Anmälan till fokusgrupp Barn och unga

Godkänn villkor

 

Näringsliv – GENOMFÖRD!

Till fokusgruppen näringsliv välkomnar vi företagare i Hedemora som kan ha intresse av att eventuellt etablera en verksamhet i anslutning till simhallen, om det visar sig vara möjligt. Vi vill därför veta hur intresset ser ut och vilka förutsättningar du som företagare behöver.

Anmäl dig senast 30 maj. Anmäl max 1 deltagare per organisation. Deltagarantalet är begränsat till omkring 20 och principen ”först till kvarn” gäller.

Tid: 30 maj klockan 08.00-09.30

Plats: Kommunhuset Tjädern, Hökargatan 6 Hedemora.

Anmälan till fokusgrupp Näringsliv

Anmälan till fokusgrupp Näringsliv

Godkänn villkor

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-08-25