Fortsätt till huvudinnehållet

Byta eller sätta in nya fönster

Här får du information om vad som gäller om du vill byta fönster eller sätta in helt nya fönster.

Ja, du behöver bygglov om dina nya fönster innebär en väsentlig ändring av fasaden. Det krävs en bedömning i varje enskilt fall. Även en mindre ändring kan anses vara en väsentlig ändring om byggnaden eller bebyggelseområdet är utpekat som särskilt värdefullt.

Undantag:

  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget bygglov för att byta eller sätta in nya fönster.

Mer information i Boverkets kunskapsbank: Boverkets information om bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende

 

Enklast är om du använder vår e-tjänst E-tjänster

Du kan höra av dig till kommunens Servicecenter om du vill göra din ansökan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov. Hur får jag bygglov?

 

Ritningarna ska redovisa hur ditt hus kommer att se ut när de nya fönstren är på plats.

Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du visa vilka fasader som berörs av ändringen.

Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad) när de nya fönstren är på plats.

Beskrivning av fönster. Redovisa fönsterindelning, hängning, material, kulör med mera.

Eventuell detaljritning skala 1:10. Detaljritningarna ska visa byggnadens befintliga fönster och nya utseende.

Foto på byggnaden

Kontrollplan  Här finns exempel på hur en kontrollplan kan se ut

Här kan du se exempel på de olika ritningarna Ritningar vid bygglovsansökan och bygganmälan

 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-09