Fortsätt till huvudinnehållet

Ny utformning av Kallbadhuset

I september 2023 togs beslutet att påbörja ombyggnaden av Kallbadhuset vid Hönsan. Bygglovet och andra nödvändiga tillstånd är beviljade och just nu, i början av 2024, jobbar vi med att handla upp en byggentreprenör. Målsättningen är att Kallbadhuset ska vara fullt färdigt till hösten 2024.

Utformning

Hönsans nya kallbadhus utformas i storlek och form baserad på den byggnad som står där idag men med ett mer öppet intryck av en offentlig samlingsplats. Taket ger besökaren möjlighet att välja skugga en solig dag eller skydd undan en plötslig regnskur. Ett vindskydd skapar ett hörn i lä där man kan luta sig tillbaka och njuta av solen. Under tak finns även en stor tillgänglig toalett samt en mindre wc.

Två stycken breda längsgående flytbryggor skapar en form som knyter an till den historiska utformningen samtidigt som en simlängd på 25 meter skapas mellan dessa bryggor. Den ena flytbryggan leder till hopptornet medan den andra byggs med en liten läktare i två steg.

Det kommer att finns även två stycken grillplatser i anslutning till badplatsen som bidrar till ett positivt estetiskt intryck, även på håll.

Den nya byggnaden står på ett träckdäck som är byggd i en och samma nivå för bra tillgänglighet.
En spång längs stranden ansluter till gångvägen längs sjön Hönsans strand och ger en tillgänglig anslutning till badplatsen.

En separat omklädningsbyggnad byggs intill huvudbyggnaden och förses med två stora omklädningsbås där det finns möjlighet att byta om ensam eller i sällskap. Byggnadens golv är i samma lättillgängliga nivå.
Ett räcke samt en trappa ner till trädäcket ger möjligheten att bygga anläggningen i en och samma tillgängliga nivå, den ger ett estetiskt tilltalande intryck och samtidigt något att stödja sig på längs den sluttande vägen ner från parkeringen.

En badramp i trädäckets framkant leder ner till ett vattendjup på cirka en meter, beroende på vattenstånd, och ger möjlighet för tillgängligt bad med rullstol eller för den som bara vill försiktigt gå ner i vattnet med stöd av ett räcke.

Huvudbyggnaden förses med ljusglober och integrerad belysning för trygga och trevliga kvällar vid badplatsen.

Även hopptornet får en uppgradering i form av fasadbelysning som lyser upp konstruktionen och ger ett estetiskt tilltalande intryck kvällstid. Belysningen i hopptornet kommer även att kunna styras med olika färger för att exempelvis fira temadagar.

Att tända strålkastare som monterats i hopptornet kan vintertid ge en eller två timmars belyst isyta där olika vintersporter skulle kunna utövas.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-20