Fortsätt till huvudinnehållet

Föräldrakurser

Hedemora kommun strävar efter att varje vårdnadshavare ska få möjlighet att bli tryggare i sitt föräldraskap och erbjuder föräldrakurser och grupper från att barnet ligger i magen till att barnet/ungdomen är 18 år. Kommunen erbjuder även föräldrastöd för dig som är född i ett annat land men nu blivit förälder i Sverige.

Tanken är att vi ska bygga trygga relationer till våra barn/unga samt att varenda barn/unga ska få möjlighet att växa och utvecklas med ramar och kramar.

Att gå en föräldrakurs ger dig fler verktyg att vara en trygg och viktig vuxen för ditt barn. Det ger dig även möjlighet att träffa vårdnadshavare till barn i samma ålder som ditt och skapa ett kontaktnät för ditt föräldraskap.

ABC – Alla barn i centrum

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmoniskt uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

ABC är fyra gruppträffar kring varsitt tema för alla föräldrar till barn i åldern 0-2 år, 3–12 år och 13-18 år. Programmet har utvecklats på uppdrag av statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN:s barnkonvention. ABC utvärderas av Karolinska institutet. 

Läs mer om ABC

Kommande ABC-kurser

ABC 3-12 år

Datum: 14 maj, 21 maj, 28 maj och 4 juni
Tid: 18:00-12:30
Plats: Familjecentralen Handens Öppna förskola, Vinstravägen 2, Hedemora (vårdcentralen)

Föräldraskap i Sverige (FÖS)

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige och möjlighet till gruppdiskussioner. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar.

I programmet går man igenom hur det är att vara familj i nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet och hur exempelvis förskola, skola och vård fungerar.

Läs mer om programmet Föräldraskap i Sverige

Babymassage

Fördelar för ditt barn

Spädbarnsmassage innebär en stimulering av alla sinnen. Det är ögonkontakt, doft och närhet, kanske sång och småprat. Beröringssinnet stimuleras av fasta, välbekanta strykningar av mjuka, varma händer. Allt detta får ditt barn att känna sig älskat och tryggt, sett och bekräftat. Ju mer kärlek, ömhet och beröring barnet får, desto bättre är förutsättningarna för växande och utveckling, både fysiskt och psykiskt. Den fysiska närheten mellan ditt barn och dig som förälder är grunden för ditt barns framtida välmående och viktig för ditt barns förmåga till närhet senare i livet.

Fördelar för dig som förälder

För dig som förälder blir massagen både egen avslappning och ett härligt sätt att komma ditt barn nära på ett alldeles speciellt och naturligt sätt. Genom att vara känslomässigt lyhörd är massagen ett tillfälle att förstå, bemöta, respektera och besvara ditt barns kroppsspråk och signaler. Ditt lilla barn kan verka hjälplöst men kan tala om vad som behövs på många olika sätt. Tack vare sitt ordlösa språk kan behoven kommuniceras. Med massagens hjälp blir du som förälder mer och mer förtrogen med detta språk. Detta skapar trygghet, säkerhet och självförtroende och har en gynnsam inverkan på samspel och närhet i relationen förälder – barn och alla föräldrar är lika bra på att massera!

Erfarenhetsutbyte och umgänge

För föräldrar finns det oftast behov av att träffa andra föräldrar med barn i olika åldrar, möjlighet att utbyta tankar, idéer och funderingar och speciellt som förstagångsförälder. 

Är du flerbarnsförälder kan kursen och massagestunden hemma ge en möjlighet till att ägna den nya familjemedlemmen all uppmärksamhet. En viktig del av kursupplägget är just god tid för samtal och frågor.

E-tjänst för anmälan till våra föräldrakurser

I e-tjänsten finns lista på aktuella föräldrakurser, där hittar du de kurser som erbjuds just nu med bestämda kurstillfällen. Det finns också en lista för löpande föräldrakurser som erbjuds när det finns tillräckligt många intresserade.

Om ingen av våra kurser är av intresse kan du lämna ett eget önskemål på annan kurs som du vill gå. Observera att du bara kan skicka in anmälan/intresseanmälan eller lämna önskemål för en kurs åt gången. 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-30