Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Hedemora kommunbygderåd

Syftet med kommunbygderådet (KBR) är att fungera som länk mellan kommunen och bygdegrupperna som finns på landsbygden.

KBR arrangerar gemensamma träffar där bygdegrupperna bjuds in där idéer och frågor skall kunna kommuniceras i båda riktningar. Det övergripande målet är att på olika sätt verka för landslandsbygdsutveckling ur ett brett perspektiv.

Ideella föreningar som vill verka i samma anda som KBR kan bli medlemmar och har då år två rätt att söka bygdepeng om 5000 kronor. Bygdepengen fördelas till medlemmarna och är på totalt 25 000 kronor per år.

Läs mer här:  Stöd och bidrag

Styrelsens ledamöter

Ordförande Erik Nilses
Vice ordförande Gertrud Hjelte
Kassör Gertrud Hjelte
Ordinarie ledamöter Gunnar Eriksson, Kjell Gustavsson och Anders Walla
Suppleant Anki Rooslien

Årets Landsbygdsutvecklare 2021

Kommunbygderådet, i samarbete med Södra Dalarnas Sparbank, delar årligen ut ett pris till Årets Landsbygdsutvecklare. 

Anita Hedqvist, årets Landsbygdsutvecklare 2021, tar emot diplom och prischeck.

Garpenbergs hembygdsförening har mottagit den hedrande utmärkelsen årets landsbygdsutvecklare i Hedemora kommun.

Här får föreningens ordförande Anita Hedqvist ta emot diplom och prischeck på 5000 kr från Jonas Nyberg, VD på Södra Dalarnas Sparbank till vänster och Erik Nilses, ordförande i Hedemora kommunbygderåd till höger.

Priset motiveras med föreningens mångåriga ideella arbete med bland annat kolmilan, vandringsleder och andra aktiviteter. 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-10-18