Fortsätt till huvudinnehållet

Hedemora kommunbygderåd

Syftet med kommunbygderådet (KBR) är att fungera som länk mellan kommunen och bygdegrupperna som finns på landsbygden.

KBR arrangerar gemensamma träffar där bygdegrupperna bjuds in där idéer och frågor skall kunna kommuniceras i båda riktningar. Det övergripande målet är att på olika sätt verka för landslandsbygdsutveckling ur ett brett perspektiv.

Ideella föreningar som vill verka i samma anda som KBR kan bli medlemmar och har då år två rätt att söka bygdepeng om max 10 000 kronor. Bygdepengen fördelas till medlemmarna och är på totalt 50 000 kronor per år.

Läs mer här:  Stöd och bidrag

Styrelsens ledamöter

Ordförande Erik Nilses, för kontakt se Hedemora kommuns Förtroendemannaregister.
Vice ordförande Gertrud Hjelte
Kassör Gertrud Hjelte
Ordinarie ledamöter Gunnar Eriksson, Kjell Gustavsson och Anders Walla
Suppleant Anki Rooslien

Årets Landsbygdsutvecklare 2022

Kommunbygderådet, i samarbete med Södra Dalarnas Sparbank, delar årligen ut ett pris till Årets Landsbygdsutvecklare. 

Johan Backlin, Klosters Herrgård, har utsetts till Årets Landsbygdsutvecklare i Hedemora kommun 2022.

Priset, diplom och en check på 5000 kr, delades ut av Jonas Nyberg, VD Södra Dalarnas Sparbank, och Erik Nilses, ordförande i Hedemora kommunbygderåd.

Motivering Årets Landsbygdsutvecklare; Johan Backlin får utmärkelsen för sin förmåga att bevara och utveckla ett flerhundraårigt kulturarv. Klosters Herrgård är ett fint besöksmål med museum och klosterruin. Gården erbjuder också nya upplevelser med Engelska parken, uppställningsplats för bilar, möjlighet till fest och konferens. Landskapet hålls öppet med betesdjur. Flinesjöns naturreservat och våtmarksinsatser inbjuder till besök! 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-04-24