Fortsätt till huvudinnehållet

Familjecentral, öppna förskolan och föräldrakurser

Familjecentralen är en verksamhet i samarbete mellan Hedemora kommuns socialtjänst, bildningsförvaltning och Region Dalarnas barnhälsovård och mödrahälsovård.

Pedagog och barn tittar tillsammans på en digital skärm

Tillsammans arbetar vi för att ha en verksamhet som vänder sig till föräldrar och barn som hjälp och stöd i föräldraskapet.

Vi är en mötesplats där du kan träffa sköterska från barnavårdscentralen, barnmorska från mödrahälsovård, socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet och pedagoger från bildningsförvaltningen.

Du som förälder kan få stöd, hjälp och kunskap om barn och barns utveckling på flera olika sätt och genom att träffa andra föräldrar får du ett större socialt nätverk.

Hitta till Familjecentralen i Hedemora

Familjecentralen ligger i Hedemora Vårdcentrals lokaler på Vinstravägen 2. Gå in genom stora entrén, gå åt vänster och sedan följ första korridoren till höger.

Familjecentralen i Hedemora på Facebook

Du hittar oss också på Facebook där vi lägger upp information om kommande aktiviteter och om vi skulle ha stängt någon dag.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-06