Fortsätt till huvudinnehållet

Tillgänglighet för Hedemora kommuns webbplats

Hedemora kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur Hedemora kommuns webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Oskäligt betungande anpassning

Hedemora kommun arbetar löpande med att anpassa kända problem på webbplatsen men det finns delar som fortfarande kan förbättras. Kommunen åberopar därför undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för hedemora.se.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Hedemora kommuns webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Rubriken i startsidans toppbild är inte tillgänglig i alla olika skärmars visningslägen.
  • Dokument är inte tillgängliga.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 november 2024.

Hur vi testat webbplatsen

En oberoende tillgänglighetskonsult har granskat Hedemora kommuns webbplats. Senaste bedömningen gjordes den 10 januari 2023. Då användes den granskningsmetod som beskrivs i Utvärderingsrapport 2023-01-10 (PDF).

Webbplatsen publicerades första gången den 1 november 2022.

Senaste åtgärder för förbättrad tillgänglighet genomfördes under januari 2023.
Denna redogörelse uppdaterades senast den 1 februari 2023.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-02-07