Fortsätt till huvudinnehållet

God man, förvaltare och förmyndare

Behöver du hjälp och stöd att bevaka din rätt kan du ansöka om att få en god man, förvaltare eller en förmyndare.

Överförmyndaren finns för människor som har behov av god man eller förvaltare. Den ansvarar även för tillsyn över god man och förvaltare och har hand om en del förmyndarskapsärenden.

God man

God man kan du få vid sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller i övrig försvagat hälsotillstånd där du behöver hjälp att bevaka din rätt, förvalta egendom eller sörja för person. Godmanskap går ut på att ta tillvara på dina juridiska och ekonomiska rättigheter och bygger på ett samarbete mellan dig och din gode man.

Förvaltare

Förvaltare är aktuellt när en god man inte är tillräckligt vad gäller dina juridiska och ekonomiska förehavanden. Detta är en tvångsåtgärd som ska bedömas vara nödvändig. Om du är i behov av ett förvaltarskap innebär det att en person utses och övertar din rättshandlingsförmåga.

Förmyndare

Föräldrar är normalt vårdnadshavare och därmed även förmyndare för sitt barn tills dess barnet fyllt 18 år. Som vårdnadshavare ansvarar man för sina barns personliga förhållanden och man ska se till att barnet får sitt behov av omvårdnad, trygghet och fostran tillgodosett. Såsom förmyndare ska man ta hand om barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. Förmyndarna ska tillvarata barnets intressen och se till barnets bästa.

Läs mer om att vara God man, förvaltare eller förmyndare.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-21