Fortsätt till huvudinnehållet

Registrera din livsmedelverksamhet innan du startar

De allra flesta företag ska vara registrerade för att få sälja eller servera livsmedel. Kravet på registrering gäller till exempel restauranger, caféer, skolkök, mottagningskök, industrier, grossister, butiker, e-handel, kiosker och foodtrucks. Även verksamheter som inte hanterar livsmedel fysiskt, till exempel huvudkontor och matmäklare omfattas av kravet på registrering.

En registrering hos bolagsverket eller skattemyndigheten ersätter inte en registrering hos oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tänk på att du måste registrera din verksamhet senast två veckor innan du startar, annars begår du ett brott mot livsmedelslagstiftningen och riskerar att behöva betala en livsmedelssanktionsavgift.

Anmälan om registrering ska signeras av en person som har behörighet att företräda företaget. Vissa verksamheter måste bli godkända av Livsmedelsverket innan de får starta, till exempel slakterier, mejerier och fiskerianläggningar.

Så registrerar du din livsmedelsverksamhet

Du registrerar din verksamhet genom att fylla i och skicka in den här blanketten:

Registrering av livsmedelsverksamhet

Om du behöver hjälp att fylla i uppgifterna kan du kontakta Hedemora kommuns servicecenter.

När kan jag starta min verksamhet?

Du får starta verksamheten två veckor efter att en komplett anmälan har lämnats in, även om du inte fått något beslut. Är du osäker på om din verksamhet kommer att bli av ska du vänta med att anmäla den. När miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får in en anmälan registrerar vi verksamheten och du som anmält får ett beslut om registreringen. Det tar i normalfallet bara några dagar.

Ta över verksamhet

Om du köper ett helt bolag och tar över verksamheten på samma adress behöver du bara kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att lämna nya kontaktuppgifter och uppgifter till den som är ansvarig kontaktperson.

Ny ägare, ny plats eller ändrad bolagsform

Om verksamheten byter ägare, räknas det som en ny livsmedelsanläggning. Den tidigare innehavarens registrering gäller inte för den nye ägaren. Du måste alltså göra en ny registrering. Samma sak gäller vid ombildning av företag, som leder till att verksamheten drivs med ett nytt organisationsnummer, även om det är samma personer som driver verksamheten. Om du flyttar verksamheten till en annan adress, måste du även då göra en ny registrering.

Vad händer om jag startar en livsmedelsverksamhet utan att registrera den hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen?

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält det till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bryter du mot lagen och riskerar att få en livsmedelssanktionsavgift. Det gäller även vid ägarbyte för en befintlig livsmedelsverksamhet eller om du ändrar bolagsform för ditt företag.

Vad kostar det?

När vi registrerar din verksamhet tar vi ut en fast avgift på 1148 kronor som motsvarar en timmes arbete. Den administrativa avgiften för handläggningen av ärendet ska betalas även om verksamheten av någon anledning inte blir av. Därefter tar vi ut en avgift för livsmedelskontrollerna.

När behöver jag inte registrera min livsmedelsverksamhet?

Om du ska starta en ny livsmedelsverksamhet som du ska driva under en begränsad period eller i mycket liten skala, är det inte alltid självklart att du behöver registrera den hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tänk på att även om din verksamhet inte behöver registreras så ansvarar du för de livsmedel som du släpper ut på marknaden (dvs. säljer eller skänker) och att de är säkra. Kontakta servicecenter om du är osäker på om din verksamhet ska registreras eller inte.

Frågor som du kan behöva besvara vid kontakt med servicecenter:

 • Under hur lång period och vid hur många tillfällen ska du driva verksamheten? Tänk på att tiden för förberedelse ska räknas in.
 • Vilken typ av livsmedel ska du hantera? Exempelvis göra smörgåsar och sallader, varm korv och hamburgare eller sälja förpackade livsmedel.
 • Hur många portioner beräknar du att du kommer att servera varje dag?
  (café och restaurang)
 • Hur många kommer att arbeta i verksamheten? (butik och kiosk)
 • Hur ska du hantera livsmedlen? Kyl och frysförvaring? Skölja, skära och hacka? Värmebehandla? Varmhålla? Kyla ner varm mat?
 • Var ska du driva din livsmedelsverksamhet?
  • I tält eller vagn?
  • I en lokal?
  • Bara i Hedemora?
  • Ambulerande i flera kommuner?

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-03