Fortsätt till huvudinnehållet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens hantering av personuppgifter

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för dina personuppgifter som du lämnar och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar dem.

Med personuppgifter menar vi allting som på något vis kan kopplas till en nu levande människa. Exempel på detta kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, men även bild och röst, samt all information som på något vis kan kopplas ihop med en person.

De personuppgiftsbehandlingar vi gör beskriver hur vi hanterar personuppgifter i våra verksamheter. Det gör vi för att du har rätt att veta hur vi hanterar uppgifter om dig och vad vi har dem till.

I behandlingarna beskriver vi varför vi använder uppgifterna, vilken typ av personuppgifter vi hanterar, hur länge vi behåller dem och vilken laglig rätt vi har för att göra detta.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är en myndighet, så den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter handlar i de allra flesta fall om myndighetsutövning. Några exempel är när du söker bygglov, startar en restaurang eller får ett klagomål riktat mot dig.

Personuppgifter lämnas ofta av dig som privatperson i samband med att du ansöker om exempelvis bygglov, nybyggnadskarta eller olika tillstånd inom miljöområdet.

Uppgifter som vi behöver hämta och lämna vidare

Personuppgifter om folkbokföring och fastighetsägare kan komma att hämtas från fastighetsregistret, kommuninvånarregistret samt Skatteverket. Personuppgifterna behövs bland annat för att vi ska kunna administrera ansökningar såsom ansökan om bygglov och för att vi ska kunna ställa ut fakturor.

Ibland lämnar vi vidare personuppgifter till exempel till Skatteverket, Länsstyrelsen eller Polisen.

Inkomna ansökningar är allmänna handlingar och kan således komma att lämnas ut i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Dina rättigheter till information om dina personuppgifter

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi hanterar.
  • Om vi har fel uppgifter har du rätt att få dem ändrade.
  • Du har rätt att ta tillbaka ett samtycke du lämnat, det kan du när som helst göra utan att tala om varför.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som vi hanterar använder vi bara så länge vi behöver, men en del personuppgifter arkiveras och sparas för alltid. Allt vi gör och hur länge det ska sparas, finns det regler och lagar för.

Offentlighets- och sekretesslagen är en av våra svenska grundlagar och den ger dig möjlighet att veta vad myndigheter gör.

Du som medborgare kan begära att få ut material från myndigheten i form av så kallade Allmänna handlingar. Är det sekretess på materialet kan du bara få ut det som gäller dig själv.

Tryckfrihetsförordningen är en annan grundlag som ger våra tidningar och medier rätt att berätta vad som händer och hur bland annat våra myndigheter hanterar olika saker och frågor.

Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelsförordningen och Arkivlagen är några av de lagar som styr vår verksamhet inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Behöver du framföra klagomål?

Har du klagomål eller inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Blir du inte nöjd med det som händer efter det, eller har frågor och funderingar som handlar om detta kan du ta kontakt med Hedemora kommuns dataskyddsombud, dataskyddsombud@hedemora.se.

Är du fortfarande inte är nöjd med hur Hedemora kommun sköter ditt ärende efter det, har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-16