Fortsätt till huvudinnehållet

Avgifter för livsmedelsföretag

Din livsmedelsverksamhet betalar en engångsavgift för att bli registrerad hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Därefter betalar du för planerade och eventuella uppföljande kontroller som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör i din verksamhet.

1 januari 2023 ändras systemet för livsmedelsavgiften i Hedemora kommun.

Ändringen gäller alla livsmedelsverksamheter och gör att du inte längre får en faktura från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i början av året, med en årlig avgift för planerad kontroll. Istället baseras avgiften på tiden (antal timmar) som har lagts ner för varje kontroll. Du betalar efter att kontrollen har gjorts i din verksamhet och enligt gällande timavgift, så kallad efterhandsdebitering.

Det här innebär till exempel att verksamheter som har få kontrolltimmar enligt riskklassningen och därmed kontroll vartannat eller var tredje år, inte längre betalar i början av varje år, utan först efter att den senaste kontrollen har gjorts.

Avgiftssystemet ändras med den nya livsmedelsavgiftsförordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF) som ska införas senast 2024.

I tiden för varje kontrollärende räknas livsmedelsinspektörens förberedelser, kontroll och efterarbete. Det handlar till exempel om att planera kontrollens innehåll utifrån tidigare kontrollresultat och aktuella kontrollplaner, kontrollera företagsuppgifter, granska redovisningar, göra bedömningar, ta beslut och skriva kontrollrapport. Du betalar alltså för den tid som totalt har lagts ner i ärendet och inte bara för den tid som inspektören är på plats i din verksamhet, precis som tidigare.

Här är några saker som påverkar tiden varje ärende tar och hur mycket du får betala:

  • Risk- och erfarenhetsklassningen av din verksamhet
  • Hur innehållet i kontrollen är planerat respektive år
  • Vilka områden som ska kontrolleras eller följas upp
  • Hur förberedd du och din personal är för kontrollen
  • Hur välskött verksamheten är
  • Vad som behöver granskas och bedömas
  • Om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behöver besluta om åtgärder i verksamheten

Vid varje nytt år höjs timavgiften för att följa kommunens kostnadsutveckling enligt ett kommunindex från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Vad timavgiften eller taxan blir för nästa år beslutas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Följande taxa gäller från och med 1 januari år 2024:

  • Timavgift: 1148 kronor
  • Avgift för anmälan om registrering av livsmedelanläggning: 1148 kronor

Alla livsmedelsverksamheter behöver vara registrerade hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Du skickar in din anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast två veckor innan start och betalar en fast avgift som motsvarar en timmes handläggningstid, vilket ger en avgift på 1148 kronor med 2024 års taxa för registrering.

Vissa verksamheter måste bli godkända av Livsmedelsverket innan de får starta, till exempel slakterier, mejerier och fiskerianläggningar.

Om din livsmedelsverksamhet inte följer lagstiftningen kan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen behöva göra en eller flera uppföljande kontroller för att säkerställa att din verksamhet har gjort åtgärder.

Om vi får in klagomål från allmänheten om misstänkt matförgiftning eller om brister i en verksamhet, som visar sig vara befogade, tas en avgift ut för utredningen.

Du betalar för den tid (antalet timmar) som lagts ner enligt gällande timavgift på 1148 kronor.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-03