Fortsätt till huvudinnehållet

Garage eller carport

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett garage eller en carport.

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett garage eller en carport.

Undantag:

  • Ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för Attefallsåtgärder. Du behöver då istället göra en anmälan för Attefallsåtgärder. Läs mer om Attefallsbyggnader Attefallshus-kunskapsbanken Boverket
  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter eller max 50 procent av huvudbyggnadens area utan bygglov.

Enklast är om du använder vår e-tjänst  E- tjänster

Du kan höra av dig till kommunens servicecenter om du vill göra en ansökan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov Hur får jag bygglov?

 

Ritningarna ska redovisa hur garaget eller carporten kommer att se ut när du har byggt färdigt.

Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in byggnadens storlek och placering

Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek och fönster-/port-/dörröppningar.

Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån

Sektionsritning skala 1:100. Sektionsritningen ska innehålla:

  • taklutning
  • hur takfoten ser ut
  • hur huset ansluter till marken
  • höjd från golv till fönster
  • rumshöjd
  • byggnadshöjd
  • nockhöjd
  • totalhöjd

Här kan du se exempel på de olika ritningarna Ritningar vid bygglovsansökan och bygganmälan

Kontrollplan Här finns exempel på hur en kontrollplan kan se ut

Eventuell konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter ska redovisas.

Eventuellt ritningar över värme, ventilation och vatten

Eventuell brandskyddsbeskrivning

Läs mer på Boverkets webbplats om skydd mot brandspridning mellan byggnader. Skydd mot brandspridning mellan byggnader – Boverket

Om du vill anlägga en ny in- och utfart eller ändra en befintlig behöver du ett godkännande från kommunens trafiksamordnare

 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-09