Fortsätt till huvudinnehållet

Ny detaljplan för Norra Moränget

Ett förslag till detaljplan för Norra Moränget har antagits av kommunfullmäktige. Planen vann laga kraft 2022-06-16.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandning av verksamheter så som handel, lager, kontor och hotell. Avsikten är att planområdet ska utgöra ett komplement till den typ av handel och verksamhet som finns i Hedemoras stadskärna och bidra till ett variationsrikt näringsliv i tätorten.

Aktuella handlingar att ladda ner

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-03-22