Fortsätt till huvudinnehållet

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler enligt gällande lagar och föreskrifter uppfylls. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista.

Mer information finns på Boverkets hemsida

Det krävs en kontrollplan i alla typer av ärenden som är lov- eller anmälningspliktiga.

För enklare byggnationer lämnar du ett förslag till kontrollplan när du ansöker om bygglov eller gör anmälan. För större och mer komplicerade byggnationer lämnas kontrollplanen in före det tekniska samrådet.

Det är du som är byggherre/sökande som ansvarar för att det lämnas in en kontrollplan. Vid enklare byggnationer upprättar du som byggherre själv kontrollplanen. Vid större och mer komplicerade byggnationer krävs det att du har en kontrollansvarig. Den personen hjälper dig att upprätta kontrollplanen.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet vilket innebär att den ska vara objektspecifik och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs. Kontrollplanen ska innehålla följande uppgifter:

  • Vilka kontroller som ska utföras
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas till bygglovsverksamheten inför slutbesked
  • Vilka anmälningar som ska göras
  • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-23