Fortsätt till huvudinnehållet

Flinesjön

Flinesjön är en stor eutrof sjö, i huvudsak omgiven av skogsmark. I norr angränsar även en del åkermark, och i sydöstra änden finns fina strand beten. Starrmader och vassruggar återfinns på många ställen.

I det statliga reservatet Kloster finns flera olika typer av naturmiljöer. Redan nämnda strandbeten utgör lämplig miljö både för våtmarksfåglar, groddjur och insekter. Årligen observeras massor med änder gäss , svanar, tranor, och vadare. Dessutom bland annat rördrom, vattenrall, småfläckig sumphöna, och ofta även svarttärna.

Även strandskogen som är rik på grov asp, hyser en mängd arter. Skogen är rik på hackspettar, mesar, fjärilar, mossor, mm.

Från fågeltornet i sjöns södra ända har man god sikt över strandbetena, men eftersom avståndet är långt är det bra att ha med sig en tubkikare. Man ser även en del av strandskogen från fågeltornet.

I sjöns södra del finns även Rankholmen, en svårtillgänglig halvö. Rankholmen är bevuxen med gammal vildvuxen blandskog, vilket ger en väldigt speciell miljö med naturskogskänsla.

Förutom de valigare arterna så har även flera rariteter skådats vid Flinesjön. Ägretthäger, svart stork, rostand, fjällgås, aftonfalk, skäggmes, vass- och lundångare, samt alldeles nyligen sumpvipa.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-16