Bygglov och andra tillstånd

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till eller riva behöver du ofta tillstånd från kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är den myndighet och första instans som fattar beslut i bygglovs- och anmälningsärenden. I flertalet ärenden har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegerat beslutanderätten till tjänstemän på byggenheten.

Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markarbeten lämnas av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i form av bygg-, rivnings-, marklov och strandskydd. Vissa åtgärder kräver inte bygglov, men att en anmälan lämnas. Vid en nyetablering på landsbygden kan det vara lämpligt att först söka ett förhandsbesked.

Miljö– och samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet för hissar, vissa motordrivna anordningar, ovårdade tomter, siktskymmande vegetation, olovligt byggande samt för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)

Här hittar ni vår E-tjänst för att söka bygglov m.m.

Mitt Bygge

Vid frågor är ni välkomna att kontakta byggavdelningen.
Ni hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-03-21

E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Besöksadress: Tjädernhuset, Hökargatan 6, 776 30 Hedemora

TELEFONTIDER MÅN-FRE 13.00-15.00


Bygglovshandläggare
Eric Zettergren Udd
Tel: 0225-340 78
E-post: eric.zettergren@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Aowder Ali
Tel: 0225-342 58
E-post: aowder.ali@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Jennie Sanfridsson
Tel: 0225-340 86
E-post: jennie.sanfridsson@hedemora.se

Bygglovshandläggare
Therese Gunnars
Tel: 0225-342 98
E-post: therese.gunnars@hedemora.se

Bygglovskoordinator
Heléne Erixon
Tel: 0225-340 32
E-post: helene.erixon@hedemora.se

Miljö- och Byggchef
Besnik Kelmendi
Tel: 0225-340 61
E-post: besnik.kelmendi@hedemora.se