Inkludering

 Samla_Kraft_tidslinje.jpg

Klicka på bilden för att se den större

Hedemora ett inkluderande samhälle där människor möts

I Hedemora vill vi ha ett inkluderade och interkulturellt samhälle som bygger på det mänskliga mötet mellan människor. Ett möte mellan såväl nya som gamla invånare. Även om samhället idag är mångkulturellt så är det i vissa fall exkluderande och segregerat, vilket gör att olika människor sällan möts. Detta vill vi förändra genom medskapande. Inkludering berör alla människor i Hedemora.

Sedan länge har många nya kommuninvånare kommit för att bo, leva och arbeta i Hedemora från andra delar av världen. Ungefär hälften är barn. De flesta har de senaste åren kommit som asylsökande och nyanlända från Syrien, Eritrea, Afghanistan och Irak. Denna etniska och kulturella mångfald är en tillgång för kommunens utveckling i en allt mer globaliserad värld.

Vi måste tillsammans ta tillvara på alla människors olika erfarenheter, se till individerna och inte gruppera människor efter bakgrund eller kultur. Kultur är något som är i ständig förändring som vi skapar tillsammans.

Människor är både olika och lika. Vi har mycket gemensamt och det ska vi bygga vidare på för att skapa ett inkluderande samhälle.

Inkludering och interkulturell utveckling handlar om jämlikhet och om att leva tillsammans och inte parallellt och ha utbyte av likheter och olikheter gällande bakgrund, kompetens, intressen och/eller behov. Det handlar om mötesplatser, bemötande och relationer mellan människor. Arbetet bygger på känsla av tillhörighet, sammanhållning, delaktighet och ett jämlikt samhälle utan diskriminering och rasism.

Alla människors lika värdighet är en utgångspunkt för att skapa det inkluderande och interkulturella Hedemora för alla oavsett kön och ålder. I Hedemora är inkluderingsarbetet nära sammankopplat med arbetet för jämställdhet och jämlikhet. 

Arbetet i Hedemora kommun utgår i huvudsak ifrån hur kommunens olika verksamheters ordinarie arbete kan skapa förutsättningar för ett inkluderande och interkulturellt Hedemora fritt från rasism. Detta arbete kan kompletteras med projekt och särskilda riktade satsningar


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-24
Skriv ut

kontakt

Angela Poroli
Utvecklingsledare
E-post: angela.poroli@hedemora.se
Telefon: 0225-341 99